Nye regler

Efterfølgende vil jeg prøve at ridse de ret omfattende regler der er trådt i kraft med den nye kørekortbekendtgørelse den 19. januar 2013. Har Du spørgsmål, er det nemmest at spørge på køreskolens facebookside, Jeg er ikke kørelærer til lastbil og bus, så disse regler er jeg ikke fuldt inde i.

Dit kørekort vil fremover indeholde 15-16  kategorier, inkl. underkategorier.

1) Kategori AM. Knallert.

  • a) Lille knallert.
  • b) Stor knallert.

2) Kategori A1. Lille motorcykel.

3) Kategori A2. Mellemstor motorcykel.

4) Kategori A. Stor motorcykel.

5) Kategori B. Almindelig bil.

6) Kategori C1. Lille lastbil.

7) Kategori C. Stor lastbil.

8)Kategori D1. Lille bus.

9) Kategori D. Stor bus.

10) Kategori E. Stort påhængskøretøj.

a) Kategori B med stort påhængskøretøj (kategori B/E).
b) Kategori C1 med stort påhængskøretøj (kategori C1/E).
c) Kategori C med stort påhængskøretøj (kategori C/E).
d) Kategori D1 med stort påhængskøretøj (kategori D1/E).
e) Kategori D med stort påhængskøretøj (kategori D/E).

Stk. 2. Der kan endvidere udstedes kørekort til erhvervsmæssig personbefordring og kørekort til traktor/motorredskab.

 

Nye regler for mc:

Fra den 1. januar 2013 gælder nye regler for motorcykler. Fremover vil kørekortet være delt op i 3 undergrupper.

§ 9. Kørekort til kategori A1 (lille motorcykel) giver ret til at føre:

1) Tohjulet motorcykel med eller uden sidevogn med et maksimalt slagvolumen på 125 cm3, en maksimal motoreffekt på 11 kW og et forhold mellem motoreffekt og køreklar vægt på højst 0,1 kW/kg.

2) Trehjulet motorcykel med en motoreffekt på højst 15 kW eller trehjulet bil med en motoreffekt på højst 15 kW.

3) De i § 8 nævnte køretøjer.

4) De i nr. 1 og 2 nævnte køretøjer tilkoblet én påhængsvogn eller ét påhængsredskab.

Stk. 2. Foreligger der ikke oplysning om køreklar vægt (egenvægt med tillæg af vand, olie og brændstof), anvendes motorcyklens egenvægt med tillæg af 15 kg.

§ 10. Kørekort til kategori A2 (mellemstor motorcykel) giver ret til at føre:

1) Tohjulet motorcykel med eller uden sidevogn med en maksimal motoreffekt på 35 kW og et forhold mellem motoreffekt og køreklar vægt på højst 0,2 kW/kg og ikke afledt af motorcykler med mere end den dobbelte maksimale motoreffekt.

2) De i § 9, stk. 1, nr. 1 og 2, nævnte køretøjer.

3) De i § 8 nævnte køretøjer.

4) De i nr. 1 og 2 nævnte køretøjer tilkoblet én påhængsvogn eller ét påhængsredskab.

Stk. 2. Foreligger der ikke oplysning om køreklar vægt (egenvægt med tillæg af vand, olie og brændstof), anvendes motorcyklens egenvægt med tillæg af 15 kg.

§ 11. Kørekort til kategori A (stor motorcykel) giver ret til at føre:

1) Tohjulet motorcykel med eller uden sidevogn.

2) Trehjulet motorcykel med en motoreffekt på over 15 kW eller trehjulet bil med en motoreffekt på over 15 kW.

3) Det i § 10, stk. 1, nr. 1, nævnte køretøj.

4) De i § 9, stk. 1, nr. 1 og 2, nævnte køretøjer.

5) De i § 8 nævnte køretøjer.

6) De i nr. 1-4 nævnte køretøjer tilkoblet én påhængsvogn eller ét påhængsredskab.

 

Aldersbetingelser mv.

§ 20. Kørekort til kategori AM (lille knallert) kan udstedes til en person, der er fyldt 16 år.

Stk. 2. Kørekort til kategori AM (stor knallert) kan udstedes til en person, der er fyldt 18 år.

§ 21. Kørekort til kategori A1 kan udstedes til en person, der er fyldt 18 år.

§ 22. Kørekort til kategori A2 kan udstedes til en person, der er fyldt 20 år, jf. dog stk. 2, og

1) har mindst 2 års erfaring som fører af lille motorcykel på baggrund af et kørekort til kategori A1 og herefter har bestået en praktisk prøve på en motorcykel, kategori A2, jf. bilag 5, eller

2) uden tidligere at have erhvervet kørekort til kategori A1, har gennemført køreundervisning og bestået en køreprøve til kategori A2 på en motorcykel, kategori A2, jf. bilag 5.

Stk. 2. Kørekort til kategori A2 kan udstedes til en person, der er fyldt 18 år, og har gennemført køreundervisning og bestået en køreprøve til kategori A2 på en motorcykel, kategori A2, jf. bilag 5, når vedkommende er ansat, værnepligtig eller frivillig i forsvaret, hjemmeværnet eller det statslige redningsberedskab. Indtil den pågældende fylder 20 år, giver kørekortet alene ret til at føre køretøjer i tjenesten.

§ 23. Kørekort til kategori A kan udstedes til en person, der er fyldt 24 år, jf. dog stk. 2-4, og

1) har gennemført køreundervisning og bestået en køreprøve til kategori A på en motorcykel, kategori A, jf. bilag 5, eller

2) har erhvervet kørekort til kategori A2 og har bestået en praktisk prøve på en motorcykel, kategori A, jf. bilag 5.

Stk. 2. Kørekort til kategori A kan udstedes til en person, der er fyldt 22 år, hvis den pågældende har mindst to års erfaring som fører af mellemstor motorcykel på baggrund af et kørekort til kategori A2 og herefter har bestået en praktisk prøve til kategori A på en motorcykel, kategori A, jf. bilag 5.

Stk. 3. Kørekort til kategori A kan udstedes til en person, der er fyldt 21 år, men kørekortet giver ikke ret til at føre andre kategori A køretøjer end trehjulet motorcykel med en motoreffekt over 15 kW og trehjulet bil med en motoreffekt over 15 kW, før alders- og erfaringsbetingelserne i stk. 1 eller 2 er opfyldt.

Stk. 4. Kørekort til kategori A kan udstedes til en person, der er fyldt 21 år, og har gennemført køreundervisning og bestået en køreprøve til kategori A på en motorcykel, kategori A, jf. bilag 5, når vedkommende er ansat, værnepligtig eller frivillig i forsvaret, hjemmeværnet eller det statslige redningsberedskab. Før alders- og erfaringsbetingelserne i stk. 1 eller 2 er opfyldt, giver kørekortet alene ret til at føre køretøjer i tjenesten.

 

Fremover kan man også erhverve kørekort til AM (stor knallert) – Den vi kender under alias som EU knallert, og knallert 45. Har man kørekort til bil eller mc, er dette dog ikke nødvendigt.

Ligesom der også kommer nye kategorier eller underkategorier for lille bus, lille lastbil og forskellige former for påhængskøretøj.

Krav for erhvervelse af kørekort til de forskellige kategorier fremgår her:

§ 43. Køreundervisningen (dvs. teoriundervisning og praktisk køreundervisning), som ansøgeren skal gennemgå i forbindelse med erhvervelse af kørekort til den valgte kategori, skal omfatte følgende antal lektioner a mindst 45 minutters varighed:

1) Kategori AM (stor knallert): Mindst 22 lektioner i teorilokale (teoretiske emner) og mindst 12 lektioner i praktisk køreundervisning (øvelseskørsel) i overensstemmelse med undervisningsplanen for køreuddannelsen til kategori AM (stor knallert).

2) Kategori A1: Mindst 29 lektioner i teorilokale (teoretiske emner) og mindst 22 lektioner i praktisk køreundervisning (øvelseskørsel) i overensstemmelse med undervisningsplanen for køreuddannelsen til kategori A, jf. dog stk. 2.

3) Kategori A2: Mindst 29 lektioner i teorilokale (teoretiske emner) og mindst 22 lektioner i praktisk køreundervisning (øvelseskørsel) i overensstemmelse med undervisningsplanen for køreuddannelsen til kategori A, jf. dog stk. 2.

4) Kategori A: Mindst 29 lektioner i teorilokale (teoretiske emner) og mindst 22 lektioner i praktisk køreundervisning (øvelseskørsel) i overensstemmelse med undervisningsplanen for køreuddannelsen til kategori A, jf. dog stk. 2.

5) Kategori B: Mindst 29 lektioner i teorilokale (teoretiske emner) og mindst 24 lektioner i praktisk køreundervisning (øvelseskørsel) i overensstemmelse med undervisningsplanen for køreuddannelsen til kategori B, jf. dog stk. 2.

6) Kategori C1, kategori C, kategori D1 eller kategori D: Mindst 16 lektioner i teorilokale (teoretiske emner) og mindst 18 lektioner i praktisk køreundervisning (øvelseskørsel) i overensstemmelse med undervisningsplanen for køreuddannelsen til henholdsvis kategori C1, C, kategori D1 eller D, jf. dog stk. 3.

7) Kategori C1/E, kategori D1/E eller kategori D/E: Mindst 10 lektioner i teorilokale (teoretiske emner) og mindst 6 lektioner i praktisk køreundervisning (øvelseskørsel) i overensstemmelse med undervisningsplanen for køreuddannelsen til kategorierne C1/E, D1/E og D/E.

8) Kategori C/E: Mindst 13 lektioner i teorilokale (teoretiske emner) og mindst 18 lektioner i praktisk køreundervisning (øvelseskørsel) i overensstemmelse med undervisningsplanen for køreuddannelsen til kategori C/E.

9) Kategori B/E eller den i § 12, stk. 1, nr. 4, foreskrevne uddannelse (B+): Mindst 4 lektioner i teorilokale (teoretiske emner) og mindst 6 lektioner i praktisk køreundervisning (øvelseskørsel) i overensstemmelse med undervisningsplanen for køreuddannelsen til kategori B/E.

Stk. 2. Såfremt ansøgeren gennemfører køreundervisningen til en af kategorierne A1, A2 eller A samtidig med kategori B, jf. § 38, stk. 4, skal undervisningen i teorilokale (teoretiske emner) til de to kategorier sammenlagt mindst omfatte 46 lektioner a mindst 45 minutters varighed. For den praktiske køreundervisning gælder bestemmelserne i stk. 1, nr. 1-5.

Stk. 3. Såfremt ansøgeren gennemfører køreundervisningen til en af kategorierne C1 eller C og en af kategorierne D1 eller D samtidig, jf. § 38, stk. 4, skal undervisningen i teorilokale (teoretiske emner) til de to kategorier sammenlagt mindst omfatte 26 lektioner a mindst 45 minutters varighed. For den praktiske køreundervisning gælder bestemmelserne i stk. 1, nr. 6.

Stk. 4. Undervisningsforløbet ved køreuddannelsen til kategorierne A1, A2, A og B skal strække sig over mindst 14 undervisningsdage.

Stk. 5. Undervisningsforløbet ved køreuddannelsen til kategorierne C1, C, D1 og D skal strække sig over mindst 12 undervisningsdage.

Stk. 6. Undervisningsforløbet ved køreuddannelsen til kategorierne AM (stor knallert) og C/E skal strække sig over mindst 10 undervisningsdage.

Stk. 7. Undervisningsforløbet ved køreuddannelsen til kategori C1/E, D1/E og D/E skal strække sig over mindst 7 undervisningsdage.

Stk. 8. Undervisningsforløbet ved køreuddannelsen til kategori B/E og til den i § 12, stk. 1, nr. 4, foreskrevne uddannelse (B+) skal strække sig over mindst 3 undervisningsdage

 

Husk fornyelse af kørekortet!

Dit kørekort skal fornys hvert 15 år. Glemmer du at forny kørekortet, i over 3 år – skal du til kontrollerende køreprøve for at få dit kørekort igen.