Undervisning og prøver på nettet.

Når du er blevet oprettet som elev i køreskolen, får du adgang til undervisning og prøver på nettet.

Du kan logge ind her. Dit brugernavn og kode, er det du har fået udleveret i den første teoritime. Brugernavn er det, der altid starter med 0334. Koden er kan du ændre under “ret personlige oplysninger” ved at klikke på symbolet nederst i  midten af den boks der kommer frem, kan du ændre din adgangskode.

Det er muligt at repetere undervisning og prøver som du vil, men selve gennemgangen af den enkelte lektion skal foregå i køreskolen.

Der er to forskellige slags teoriprøver de første “teoriprøver” er ret svære. De er beregnet til at du (og jeg) kan kontrollerer hvor godt du har forstået den gennemgåede undervisning. Det næste punkt “øvelse til teoriprøve” minder lidt mere om den rigtige prøve.

Gå prøverne grundigt igennem. Pas på med at “klikke for hurtigt frem” i teoriprøverne. Det kan du gøre i delprøverne, men ikke i teoriprøverne – Det vil resultere i at programmet pludselig springer nogle billeder over, og de bliver registreret som fejl. Jeg kan kontrollere hvor mange fejl du har i prøverne, og hvis der er for mange fejl, kan jeg vælge at du skal gå lidt tilbage i teoriundervisningen. For at være sikker på at du har forstået det, og jeg kan vælge at udskyde en planlagt teoriprøve. Hverken du eller jeg, er interesseret i at du går op til en teoriprøve du ikke er klar til.

Overvejer du at starte ved MC Køreskolen, og vil gerne vide mere om undervisningsprogrammet, kan du se en demo version her.